racontmona
מערכת עובדים אמינה. עובדים לוקחים טיפים מגברים לעצמם. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – לספק לבנות תעסוקה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים של נכסים טובים יותר אך ורק. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לשתף פעולה ארוכת טווח, שתעוות את הבנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה עצמה, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק במאזן הדגם. הערך המשוער של השכרת הנדל"ן היומית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.